LETOŠNÍ ROČNÍK
SOUTĚŽE
PODPORUJÍKONTAKT
POROTA

...
Upozorňujeme,
že na logo soutěže se
vztahuje autorské právo,
bez jeho souhlasu
nelze logo nijak používat.